სად გადის ზღვარი უფლებებსა და პროპაგანდას შორის?

◾ რეზონანსული საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტშია.

◾ „ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ“ კანონპროექტის პუნქტები ცნობილია.

◾ Რა იკრძალება და როგორია ახალი შეზღუდვების აღსრულების მექანიზმი?

კვირის მოამბე