19:40, 29.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თინათინ ბერძენიშვილის მიერ საბჭოს ინფორმირება მაუწყებელში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ნინო ზაუტაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი წერილის შესახებ მსჯელობა;
17:00, 25.09.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შეფასება

სამეურვეო საბჭო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საარჩევნო პროცესის გაშუქებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, გაეცნო შესაბამისი მონიტორინგის დასკვნებს და აცხადებს:
16:36, 25.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #490; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის დანიშვნის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დაინიშნოს თინათინ ბერძენიშვილი (პირადი #01030007938). „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭომ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორთან გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულება.
19:40, 29.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თინათინ ბერძენიშვილის მიერ საბჭოს ინფორმირება მაუწყებელში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ნინო ზაუტაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი წერილის შესახებ მსჯელობა;
17:00, 25.09.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შეფასება

სამეურვეო საბჭო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საარჩევნო პროცესის გაშუქებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, გაეცნო შესაბამისი მონიტორინგის დასკვნებს და აცხადებს:
16:36, 25.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #490; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის დანიშვნის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დაინიშნოს თინათინ ბერძენიშვილი (პირადი #01030007938). „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭომ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორთან გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულება.
19:40, 29.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თინათინ ბერძენიშვილის მიერ საბჭოს ინფორმირება მაუწყებელში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ნინო ზაუტაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი წერილის შესახებ მსჯელობა;
17:00, 25.09.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შეფასება

სამეურვეო საბჭო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საარჩევნო პროცესის გაშუქებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, გაეცნო შესაბამისი მონიტორინგის დასკვნებს და აცხადებს:
16:36, 25.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #490; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის დანიშვნის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დაინიშნოს თინათინ ბერძენიშვილი (პირადი #01030007938). „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭომ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორთან გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულება.
19:40, 29.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თინათინ ბერძენიშვილის მიერ საბჭოს ინფორმირება მაუწყებელში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ნინო ზაუტაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი წერილის შესახებ მსჯელობა;
17:00, 25.09.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შეფასება

სამეურვეო საბჭო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საარჩევნო პროცესის გაშუქებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, გაეცნო შესაბამისი მონიტორინგის დასკვნებს და აცხადებს:
16:36, 25.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #490; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის დანიშვნის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დაინიშნოს თინათინ ბერძენიშვილი (პირადი #01030007938). „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭომ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორთან გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულება.
19:40, 29.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თინათინ ბერძენიშვილის მიერ საბჭოს ინფორმირება მაუწყებელში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ნინო ზაუტაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი წერილის შესახებ მსჯელობა;
17:00, 25.09.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შეფასება

სამეურვეო საბჭო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საარჩევნო პროცესის გაშუქებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, გაეცნო შესაბამისი მონიტორინგის დასკვნებს და აცხადებს:
16:36, 25.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #490; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის დანიშვნის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დაინიშნოს თინათინ ბერძენიშვილი (პირადი #01030007938). „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭომ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორთან გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულება.
19:40, 29.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თინათინ ბერძენიშვილის მიერ საბჭოს ინფორმირება მაუწყებელში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ნინო ზაუტაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი წერილის შესახებ მსჯელობა;
17:00, 25.09.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შეფასება

სამეურვეო საბჭო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საარჩევნო პროცესის გაშუქებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, გაეცნო შესაბამისი მონიტორინგის დასკვნებს და აცხადებს:
16:36, 25.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #490; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის დანიშვნის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დაინიშნოს თინათინ ბერძენიშვილი (პირადი #01030007938). „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭომ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორთან გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულება.
19:40, 29.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თინათინ ბერძენიშვილის მიერ საბჭოს ინფორმირება მაუწყებელში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით; 2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ნინო ზაუტაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე გამოგზავნილი წერილის შესახებ მსჯელობა;
17:00, 25.09.2020

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს შეფასება

სამეურვეო საბჭო ყურადღებით აკვირდება საქართველოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო საარჩევნო პროცესის გაშუქებას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, გაეცნო შესაბამისი მონიტორინგის დასკვნებს და აცხადებს:
16:36, 25.09.2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #490; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის დანიშვნის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დაინიშნოს თინათინ ბერძენიშვილი (პირადი #01030007938). „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭომ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორთან გააფორმოს შრომითი ხელშეკრულება.