პირველი არხი გაშუქებული თემების სტატისტიკას აქვეყნებს

პირველი არხი გაშუქებული თემების სტატისტიკას აქვეყნებს. მონაცემები ასახავს წლიური მაჩვენებლების მიხედვით, რომელი თემების გაშუქების სიხშირე იყო მზარდი.