სააფთიაქო ნარკომანია

გამკაცრებული კანონმდებლობის მიუხედავად, ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაყიდვა მაინც გამოწვევად რჩება. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევას „მოამბის“ გადამღები ჯგუფიც შეესწრო. ცალკე პრობლემაა ის ფაქტი, რომ ფსიქოტროპულ წამლებს, რომელთა თვითნებური მიღება საკმაოდ მძიმე გართულებებს და დამოკიდებულებას იწვევს, ექიმები ზოგჯერ პაციენტებს არამიზნობრივად უწერენ. მსგავსი ფაქტების აღსაკვეთად ჯანდაცვის სამინისტრო ახალი რეგულაციების შემოღებას არ გამორიცხავს.