შშმ პირების დასაქმება

საკანონმდებლო ვალდებულებების მიუხედავად, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმება მაინც გამოწვევად რჩება.

სერვისები, რომლებსაც დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო შშმ პირებს სთავაზობს, არაერთ ხარვეზს შეიცავს, რის გამოც ხშირად თავად დამსაქმებელი იკავებს თავს სამუშაო ადგილებზე მათი აყვანისგან. ფურცელზე რჩება 7 წლის წინ გაერო-ს კონვენციით აღებული ვალდებულებაც, რომელიც შშმ პირთა დასაქმების ხელშესაწყობად მინისტრების მოადგილეების ჩართულობით სპეციალური ორგანოს შექმნას და სამთავრობო დონეზე კოორდინაციის გააქტიურებას გულისხმობს. ეს ორგანო დღემდე არ არის ფორმირებული.

დატოვე კომენტარი