საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიში

გაუმჯობესებული ეკონომიკური პარამეტრები და გაზრდილი ფასები – წლიურ მიმოხილვაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს პოზიტიურ შეფასებას აძლევს და ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობ ფაქტორებს ასახელებს. თუმცა, მომავალ წელს ფონდი ეკონომიკური ზრდის ერთნიშნა მაჩვენებელს პროგნოზირებს. გამოწვევად რჩება მაღალი ინფლაცია და განსაკუთრებით სურსათზე მომატებული ფასები, რაც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის წლიურ შეფასებაშიც მოხვდა.

გენო ოსიყმაშვილი დაინტერესდა, რა რეკომენდაციებს აძლევს სავალუტო ფონდი ქვეყანას ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის მისაღწევად.