რელიგიური უმცირესობების უფლებები

საქართველოს სახალხო დამცველმა და რელიგიათა საბჭომ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელთა და რელიგიის თავისუფლების გამოწვევებთან დაკავშირებით შემუშავებული რეკომენდაციები წარმოადგინეს.

სახელმწიფო უწყებებისა და მედიისადმი მიმართული რეკომენდაციები ისეთ საკითხებს მოიცავს, როგორებიცაა ქონებრივი პრობლემები, საზღვრის კვეთა, განათლება და დისკრიმინაციული კანონმდებლობა.

სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული რელიგიური საბჭო 2005 წელს შეიქმნა და ყველაზე დიდი ფორუმია, რომელიც 32 რელიგიურ ორგანიზაციას აერთიანებს.

დატოვე კომენტარი