პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი აშშ-ში

საქართველოს საერთაშორისო მხარდაჭერა და გამოწვევები.

კვირის მოამბე