კვლევის პრეზენტაცია

ახალგაზრდებში სუიციდის, აზარტული თამაშებისა და ნარკომანიის პრევენციისთვის სტრატეგიული ანალიზის ცენტრმა სამუშაო შეხვედრა გამართა.  მონაწილეობა ორგანიზაციის ექსპერტებთან ერთად ფსიქოლოგებმა, ნარკოლოგებმა და იურისტებმა მიიღეს. შეხვედრის მიზანი პრობლემების მოგვარების მიზნით კონკრეტული გეგმის შემუშავება იყო.