#42°პარალელი - რატომ იზრდება ნავთობის ფასები?

ეკონომიკის გამოცოხლებასთან ერთად იზრდება ნავთობზე მოთხოვნაც. თუმცა მზარდ მოთხოვნას მიწოდება ვერ ეწევა, რასაც თავისი მიზეზები აქვს

42° პარალელი