42° პარალელი
შაბათი, 15:30

წამყვანი – გიორგი გვიმრაძე

„42°პარალელი” წარმოგვიდგენს იმ საერთაშორისო მოვლენების ანალიზს, რომლებიც გლობალურ თუ რეგიონულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ტენდენციებს ქმნის. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა კავკასიაში მიმდინარე პროცესებს, ასევე, მოვლენებს, რომლებიც ამ პროცესებზე გავლენას ახდენს.

გადაცემის მიზანია ტელემაყურებელს დაანახოს საერთაშორისო პოლიტიკური მოვლენები სხვადასხვა პერსპექტივითა და განსხვავებული ფორმებით. ვინტერესდებით საერთაშორისო აქტორების ქცევით, მათზე მოქმედი გარე და შიდა ფაქტორებით, სავარაუდო შედეგებითა და მოვლენების ისტორიული რაკურსით.

ვიდეო/აუდიო