42° პარალელი - რა გამოწვევების წინაშეა ევროზონა? [ინტერვიუს ინგლისურენოვანი ვერსია]
  • რა გამოწვევების წინაშეა ევროზონა? რატომ არის საჭირო ფინანსური ბაზრების რეგულირება? როგორია ჩინეთის ჩრდილოვანი საბანკო სექტორი? ინტერვიუ ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლის პროფესორთან. ჰანსიორგ ჰერი გამორჩეული მკლევარია თანამედროვე მონეტარული და მაკროეკონომიკური სფეროსი. მას ეკუთვნის ისეთი ცნობილი წიგნი, როგორიცაა: „Decent Capitalism. A Blueprint for Reforming our Economies“ (2011).

42° პარალელი