42° პარალელი - ინტერვიუ რობერტ სკიდელსკისთან [ინტერვიუს ინგლისურენოვანი ვერსია]
  • დაუჭერდა თუ არა მხარს ჯონ მეინარდ კეინსი ბრექსიტს? რა დაემართა ეკონომიკურ აზროვნებას და რით ჰგავს თანამედროვე ეპოქა ადრე არსებულ კრიზისის მომენტებს? გვჭირდება თუ არა კეინსი დღეს? და რა გზას უნდა დაადგნენ განვითარებადი ქვეყნები. მათე გაბიცინაშვილი ესაუბრა ამ საკითხების გარშემო ბრიტანელ ეკონომიკის ისტორიკოსს, რობერტ სკიდელსკისს

42° პარალელი