42° პარალელი - ვართ თუ არა გლობალური ეკონომიკური კრიზისის წინაშე?

საერთაშორისო მედიაში განგაშია. გლობალური ეკონომიკა რყევებს განიცდის. საერთაშორისო ფინანსური ბაზრებიდან მომავალი სიგნალები გამაფრთხილებელ ნიშნებს იძლევა. მათე გაბიცინაშვილი აღწერს თუ როგორ ფუნქციონირებს თანამედროვე კაპიტალისტური ეკონომიკა და რატომ არის კრიზისები სტრუქტურულად მისი თანმდევი მახასიათებელი და მაშასადამე გარდაუვალი.

42° პარალელი