42° პარალელი - გერმანიის ეკონომიკური ჰეგემონია

გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა ახალი ინდუსტრიული სტრატეგია წარმოადგინა, რომლის მიზანია გერმანული ეკონომიკის გლობალური კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება ამერიკული და ჩინური წინააღმდეგობის პირობებში. დღეს გერმანიას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ეკონომიკურ იმპერიას ევროკავშირში. მათე გაბიცინაშვილი საუბრობს ამ ტრანსფორმაციის მიზეზებზე და გვიყვება თუ როგორ გადაიქცა გერმანია “ევროპის დაუძლურებული ქვეყნიდან” თანამედროვე ეკონომიკურ „სუპერსტარად“.

42° პარალელი