42° პარალელი - რას ეფუძნება მაკრონის პოლიტიკური მსოფლმხედველობა?

რა ვითარებაში შეიქმნა “მაკრონიზმი”, როგორც ახალი ტიპის პოპულისტური პოლიტიკური მსოფლმხედველობა? რაში მდგომარეობს მისი წინააღმდეგობრიობა? რამდენად შეძლებს მაკრონი დასავლური სამყაროს ლიდერად ჩამოყალიბებას? როგორია მისი პოლიტიკური ამბიციები? საფრანგეთის პრეზიდენტის პოლიტიკური ამბიციების შესახებ იხილეთ მათე გაბიცინაშვილის მიმოხილვა.

42° პარალელი