გადაწყვეტილება
ოთხშაბათი, 22:30

ოთხშაბათი, 22:30
წამყვანი – გიორგი გვიმრაძე

„გადაწყვეტილება“ მაყურებელს სთავაზობს საჯარო დისკუსიას განათლების სფეროში მიმდინარე ცვლილებებზე. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებისგან საზოგადოება ჩვენი ეთერით შეიტყობს განათლების სფეროში დაგეგმილი თუ მიმდინარე რეფორმების შესახებ და მოისმენს არგუმენტებს თითოეული გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე.

სტუდიაში წარმოდგენილი ყველა დაინტერესებული მხარე – მასწავლებლები, მშობლები და განათლების სფეროს ექსპერტები ღიად იმსჯელებენ, დასვამენ მწვავე კითხვებს და საკუთარ მოსაზრებებს გაუზიარებენ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს.

ვიდეო/აუდიო