მითი „თავისუფალი ვაჭრობის“ თავისუფლების შესახებ

42° პარალელი

ცოტა რამეს თუ გამოუწვევია ხალხის ისეთი პოლარიზება, როგორც ეს თავისუფალმა ვაჭრობამ და ეკონომიკურმა გლობალიზაციამ გააკეთა. ისინი სხვადასხვა ადგილას განსხვავებულ რამეს ნიშნავს. ბევრ ქვეყანაში, თავისუფალმა ვაჭრობამ და ეკონომიკურმა გლობალიზაციამ უდიდესი სარგებელი მოუტანა მოსახლეობის მცირე ნაწილს და მცირე სარგებელი მოსახლეობის დიდ ნაწილს. თუმცა არიან ქვეყნები, რომელთაც ნამდვილად ისარგებლეს ამ პროცესით.

მათე გაბიცინაშვილი გვიყვება, თუ რამ გამოიწვია ასეთი განსხვავებული შედეგი სხვადასხვა ქვეყნებში.