42° პარალელი - „თუკიდიდეს მახე“ და ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომის პოლიტეკონომია

თუ როგორი იქნება მსოფლიო წესრიგი ხვალ, ამას ამერიკასა და ჩინეთს შორის მიმდინარე ეკონომიკური „ცივი ომი“ გადაწყვეტს. დღეს, მეხუთე თაობის ტექნოლოგიების ეპოქაში შებიჯებისას, როგორც განსაზღვრავენ ვაშინგტონი და პეკინი თავიანთ სავაჭრო პოლიტიკას, ეს გადაწყვეტს არა მხოლოდ მათ მომავალსა და ძალაუფლებრივ ადგილს გლობალურ იერარქიაში.
მათე გაბიცინაშვილი გვიყვება თუ რაში მდგომარეობს ამ დაპირისპირების პოლიტიკური, ეკონომიკური და ისტორიული საფუძვლები.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი