42° პარალელი - ევროპის განახლებული საიმიგრაციო პოლიტიკა

ევროპული საიმიგრაციო „ღია კარის პოლიტიკა“ დასრულებულია. როგორც ევროპული ერთიანობის, ასევე შიდა პოლიტიკური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად ევროგაერთიანების ლიდერ ქვეყნებს საკუთარი ღირებულებების დაცვაზე უარის თქმა მოუწიათ. შოთა თხელიძის სიუჟეტი

დატოვე კომენტარი