საქართველოს დელეგაცია ჯანმრთელობის მსოფლიო ასამბლეის სესიაზე