„რუსეთიდან დეპორტირებულთა საქმე“ - პოლიტიკური შეფასებები 

საქართველოს წინაშე დაკისრებული საერთაშორისო ვალდებულება, რომელსაც მოსკოვი პრინციპულად არ ასრულებს.

იგულისხმება ერთი წლის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც მოსკოვს 2006 წელს დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის 10 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრეს. გადაწყვეტილების აღსრულების მონიტორინგს ახლა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი ახდენს, სადაც ერთ კვირაში ამ თემაზე დებატები იგეგმება. თუმცა მანამდე კომპენსაციის გადახდის გაჭიანურება საქართველოში შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების თემა ხდება.

დატოვე კომენტარი