პროექტი „პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად“

„პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად“ – პროექტი, რომელიც  სამოქალაქო საზოგადოებას, ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას გულისხმობს.

ახალი დღე