ნინო ხელაიას რუბრიკა “ისტორიული ტრანსფორმაციები” - მსოფლიო ჰეგემონია - ისტორიული ჰეგემონები

თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემის ერთ-ერთი უმთავრესი მახასიათებელი ის არის, რომ ამ სისტემაში, მეთხუთმეტე საუკუნიდან მუდმივად ერთმანეთს ცვლიდნენ ჰეგემონი სახელმწიფოები.

“ისტორიული ტრანსფორმაციების” სერიების ამ ნაწილში ნინო ხელაია ისაუბრებს მსოფლიო ჰეგემონიაზე და ისტორიულ ჰეგემონურ სახელმწიფოებზე. ისევე როგორც ქვეყნის შიგნით, მსოფლიო პოლიტიკაშიც, ჰეგემონური ძალაუფლება ეყრდნობა ძალაუფლების გრამშისეულ გაგებას და გულისხმობს დომინაციაზე უფრო მეტს, ანუ სხვა სუვერენულ სახელმწიფოებზე იმგვარი დომინაციის განხორციელებას, რომელიც სამხედრო-პოლიტიკურ ძალასთან ერთად კულტურულ ჰეგემონიასაც ეყრდნობა და აერთიანებს იძულებისა და თანხმობის კომპონენტებს.

42° პარალელი