ე.წ. მევახშეები და დაკარგული ქონება

პრობლემა, რომელმაც ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალა

▪ კაბალური ხელშეკრულებები გამსესხებელ ფიზიკურ პირებთან და დაკარგული უძრავი ქონება

▪ რა უნდა იცოდეთ იმისთვის, რომ ე.წ. მევახშეებისა და იძულებით გამოსახლების მსხვერპლი არ გახდეთ.

კვირის მოამბე