ბავშვთა მიმართ ძალადობა

გაერო-ს ბავშვთა ფონდის კვლევის საგანგაშო შედეგი – საქართველოში მშობლების თითქმის 70% აღზრდის ძალადობრივ მეთოდებს მიმართავს. იგულისხმება ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტები. დასკვნაში ცალკე პრობლემადაა მითითებული ის გარემოებაც, რომ 2-დან 4 წლამდე ბავშვის აღზრდის პროცესში მამების მხოლოდ 8% მონაწილეობს.

გენო ოსიყმაშვილი არკვევდა, რით ხსნიან სპეციალისტები ასეთ მაჩვენებლებს და სად ხედავენ გამოსავალს.

დატოვე კომენტარი