ახალი რეგულაციები კერძო და საჯარო ობიექტებისთვის

2019 წლიდან საქართველოს მასშტაბით ყველა კერძო და საჯარო ობიექტმა სრულად უნდა დააკმაყოფილოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მოთხოვნები.

თუ შენობას არ აქვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მთავრობის დადგენილების მიხედვით, რომელიც ამ მიმართულებას არეგულირებს, უნდა ადაპტირდეს შენობა. ეს ეხება როგორც მშენებარე, ისე უკვე აშენებულ ობიექტებს.

არსებული ცნობით, ნორმების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ამოქმედება საჯარიმო სანქციები. თუმცა, რამდენად რეალურია ქვეყნის მასშტაბით მსგავსი ცვლილების განხორციელება, რა კონკრეტულ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებენ ობიექტები და აქვს თუ არა სტრატეგია ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას, – მარიამ აფციაურის სიუჟეტი დეტალებით.

დატოვე კომენტარი