42° პარალელი - რა შეიარაღებას ფლობს რუსეთი არაკონვენციურ არსენალში

რა ბერკეტები აქვს რუსეთს ევროპულ ინსტიტუციებზე, პოლიტიკოსებსა და საჯარო მოხელეების გადაწყვეტილებებზე ზემოქმედებისათვის. გიორგი გვიმრაძის სიუჟეტი

42° პარალელი