42° პარალელი - კუბელი ექიმები პანდემიის წინააღმდეგ - კუბის სამედიცინო დიპლომატია
  • იტალიაში კუბელ ექიმთა სამედიცინო ექსპედიციას ფართო საერთაშორისო გამოხმაურება და ერთ-ერთ პირველ მაგალითად იქცა პანდემიასთან კოლექტიური ინტერნაციონალური ბრძოლისთვის. თუმცა კუბელთა მისია მსგავს კრიტიკულ სიტუაციაში პირველი შემთხვევა არ ყოფილა – კუბის მედიკოსთა ადამიანური კაპიტალი ქვეყნის სამედიცინო დიპლომატიის მთავარი ღერძია, რითაც კუბა საერთაშორისო ასპარეზზე ფართო პოლიტიკურ მხარდაჭერას იღებს.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი