42° პარალელი - პანდემია აშშ-ში - გამონაკლისი მდგომარეობა
  • „თავდაცვითი წარმოების აქტით“, პრეზიდენტს შეუძლია სამხედრო/სამედიცინო საშუალებების წარმოება პრიორიტეტული გახადოს, მოითხოვოს გარკვეული რესურსები და საკუთრება, გააფართოვოს, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო წარმოების მოცულობა, დაადგინოს სამომხმარებლო პროდუქტის ოდენობა, დაარეგულიროს ანაზღაურების ოდენობა და ფასი, გადაჭრას შრომითი დავები, ამასთანავე, გადახედოს კრედიტებისა და სესხის რეგულაციებს და კერძო სექტორის აღმასრულებლებისგან შექმნას მოხალისეობრივი რეზერვი, რომელიც ფედერალურ სახელმწიფო საქმიანობაში ჩაერთვებიან

42° პარალელი