42° პარალელი - ეგვიპტის რევოლუციის ეკონომიკური საფუძვლები
  • ჰოსნი მუბარაქის 30-წლიანი მმართველობა სხვადასხვა პერსპექტივიდან სხვადასხვაგვარად ფასდება. ე.წ. არაბული გაზაფხულის ყველაზე ხმაურიანმა ეპიზოდმა – ეგვიპტის რევოლუციამ მუბარაქის მზარდ რეპრესიულ რეჟიმს წერტილი დაუსვა, რომელიც საკუთრივ ბოლო ათწლეულებში ეგვიპტელი მოსახლეობის მატერიალური დეპრივაციისგან გამოწვეული სოციალური ამბოხის პრევენციისკენ იყო მოწოდებული

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი