42° პარალელი - გამაფრთხილებელი ვირუსი - ებოლა
  • ადამიანური უსაფრთხოებისთვის საფრთხეები, ხშირ შემთხვევაში, მრავალგანზომილებიანია. ეპიდემიების შემთხვევაში, ამ საფრთხეს აორმაგებს ისეთი კონდიციები, როგორიცაა სიღარიბე, უთანასწორობა, კონფლიქტები და მყიფე მმართველობა. ებოლას შემთხვევამ ეს ყველასთვის ნათელი გახადა, როდესაც ღარიბ ქვეყნებში ინფექციური დაავადებების აფეთქებას შესაძლოა კატასტროფული შედეგები მოჰყვეს.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი