42° პარალელი პალესტინის ხელისუფლება

ღაზის კონფლიქტის შემდგომ, პოლიტიკური კონფიგურაციის გეგმაზე ვაშინგტონსა და ერ რიადში უკვე მუშაობენ. მათი მთავარი მიზანი ღაზაში დასავლეთ სანაპიროზე მაჰმუდ აბასის ლიდერობით მოქმედი ე.წ. პალესტინური ხელისუფლების დაბრუნებაა.

რამდენად არის ამგვარი პერსპექტივა მისაღები ღაზელი პალესტინლებისათვის, რა ძირითადი პალესტინური კრიტიკა არსებობს ან თანახმაა თუ არა ამ სცენარზე ისრაელის ხელისუფლება, იხილეთ შოთა თხელიძის სიუჟეტში

42° პარალელი