42° პარალელი გლობალური არასტაბილურობა: სამხრეთ ჩინეთის ზღვა

ჩინურ-ამერიკულ ურთიერთობებში ტაივანის საკითხი შეიძლება სიმწვავით მოწინავე ადგილზეა. თუმცა მასთან ერთად არსებობს სხვა პოტენციური ესკალაციის წერტილები. ამ კუთხით არანაკლებ მნიშვნლოვანი სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში ჩინეთსა და ფილიპინებს შორის ტერიტორიული დავებია, სადაც დაძაბულობა პერიოდულად პიკს აღწევს ხოლმე. რისკი, რომ კონფლიქტის ინტერნაციონალიზაცია მოხდეს, რეალურია, რადგან ფილიპინებს აშშ-სთან ათწლეულოვანი ურთიერთთავდაცვის ხელშეკრულება აკავშირებს.

სამხრეთ ჩინეთის ზღვის სცენის შესახებ იხილეთ შოთა თხელიძის სიუჟეტში.

42° პარალელი