წვევამდელები

180 ათასი წვევამდელი.

საქართველოს მოსახლეობის რამდენი პროცენტი იმყოფება სამხედრო აღრიცხვაზე და რეალურად რამდენს იწვევენ ჯარში?

პოლიტიკური სპეკულაცია თუ ზრუნვა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე,- თემის დეტალები „ახალ კვირაში“.

ახალი კვირა