შიდა ქართლის რეგიონში მდებარე 80-მდე ძეგლის დღევანდელი სახე და ფოტოებში შემორჩენილი მეხსიერება

ლუკა ვადაჭკორიას სიუჟეტი.

ახალი დღე