საინვესტიციო მაჩვენებელი

გაუმჯობესებული საინვესტიციო სურათი.

საქსტატის ახალი მონაცემებით, ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით ოთხჯერ არის გაზრდილი. საინტერესოა, რომ რიცხვები პანდემიამდელი პერიოდის მონაცემებსაც აჭარბებს. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ინვესტორთა განსაკუთრებული ინტერესის სფეროა ენერგეტიკა, საფინანსო სექტორი და უძრავი ქონება. ბოლო მაჩვენებლების მიხედვით, ინვესტიციების დიდი წილი ძირითადად ევროპის ქვეყნებიდან მოდის.