პროფესიული კოლეჯების შეთავაზებები

საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით, პროფესიული მასწავლებლებისა და სტუდენტების მესამე ეროვნული კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიების მიზანია, ერთის მხრივ, ხელი შეუწყოს პროფესიულ განათლებაში სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდების დანერგვა-განვითარებასა და პრაქტიკის გაზიარებას, მეორეს მხრივ კი – სტუდენტებს პროფესიული განათლების ფარგლებში შეძენილი ცოდნა-უნარების გამოვლენასა და სწორ კარიერულ დაგეგმვაში დაეხმაროს.

მოამბე

დატოვე კომენტარი