„ლურჯი სუფრა“

სტუმრები: თინათინ კლდიაშვილი, სამხატვრო აკადემიის დიზაინის ფაკულტეტის დეკანი, ლაბორატორია „ლურჯი სუფრის“ დამფუძნებელი, პროფესორი.

მაია ქოიავა-ყიფიანი, სამხატვრო აკადემიის საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი, იუნესკოსთან ურთიერთობის მთავარი კოორდინატორი.

ახალი დღე