#ევროპისდროით რას გვავალდებულებს ენერგეტიკული კუთხით ევროკავშირთან ასოცირების ხელშკრულება

რას გვავალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშკრულება ენერგეტიკული კუთხით და როგორ უნდა მოხდეს ჩვენი საკანონმდებლო ბაზის დაახლოება ევროპულთან.

ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე

დატოვე კომენტარი