ევროკომისიის რეკომენდაციები - სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

რა ეტაპზეა ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების პროცესი. მუშაობა გრძელდება. 2-საათიანი შეხვედრა დასრულებულია. სამუშაო პროცესში ჩართულმა მხარეებმა დღეს ანტიკორუფციული მიმართულებით საკუთარი წინადადებები და მოსაზრებები წარადგინეს. როგორია მხარეთა პოზიციები და ხედვები, მანანა დევაძე გაგვაცნობს.