ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი

ენერგეტიკის გარდა, ეკონომიკის ყველა სფეროში ზრდის ტენდენცია ნარჩუნდება.

საქსტატის ახალი მონაცემების მიხედვით, ეკონომიკური ზრდის კუთხით ნაყოფიერი აღმოჩნდა აპრილის თვეც. წინა თვეში ორნიშნა მაჩვენებელი დაფიქსირდა და ეკონომიკურმა ზრდამ 12%-იან ნიშნულს მიაღწია. 2024 წლის ყოველი თვის მონაცემები მთავრობის ეკონომიკური გუნდისთვის ოპტიმისტური პროგნოზების გაკეთების საფუძველია. თუმცა, პრობლემაა გაუმჯობესებული სტატისტიკის და მთლიანი შიდა პროდუქტის მზარდი მონაცემების ყველა მოქალაქეზე თანაბრად ასახვა. ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდა ამ ეტაპზე გამოწვევად რჩება.