ცვლილებები შრომის კოდექსში

ხმაური იყო პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე. კამათის მიზეზი შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები გახდა. კანონპროექტის ინიციატორი დეპუტატი, მიხეილ დაუშვილია. დოკუმენტის მიხედვით, ხდება ჩანაწერის ამოღება, რომელიც ითვალისწინებს შრომით და წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში, მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე, ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის აკრძალვას. დაუშვილი აცხადებს, რომ ცვლილების ერთადერთი მიზანი ტექნიკური ხარვეზის გასწორებაა, რადგან კანონპროექტის ორი სხვადასხვა მუხლი ერთი და იგივე შინაარსისაა და ერთი უნდა გაუქმდეს. დეპუტატთა ნაწილი აღნიშნულს არ ეთანხმება.

დატოვე კომენტარი