პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო 

სტუმარი: თამარ მახარაშვილი – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე.

ახალი დღე