7-8 მარტის აქციებზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესი

თბილისში 7-8 მარტის საპროტესტო აქციებზე ადმინისტრაციული წესით პოლიციამ საერთო ჯამში 133 მოქალაქე დააკავა. დაკავებულები დროებითი მოთავსების სხვადასხვა იზოლატორში გადაიყვანეს. უკვე დაიწყო ადმინისტრაციული საქმეების განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში.