42° პარალელი - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა/კორონავირუსი და გლობალური მიწოდების ჯაჭვები/ბაქარ ბერეკაშვილის ვიდეობლოგების სერია - ცხოვრება პოსტკომუნიზმში. ეპიზოდი 8/გამაფრთხილებელი ვირუსი - ებოლა
  • ინტერვიუ მათე გაბიცინაშვილთან.
  • კორონავირუსის პანდემიამ ნათელი გახადა ის, რომ გარკვეულ ქვეყნებში შუალედური წარმოების კონცენტრირება რისკებთან არის დაკავშირებული. სამომავლოდ მსგავსი რისკების დასაზღვევად კომპანიებმა შესაძლოა ახალი მიდგომები შეიმუშავონ. რას შეცვლის ეს განვითარებადი ქვეყნებისათვის?
  • 42° პარალელი – ბაქარ ბერეკაშვილის ვიდეობლოგების სერია – ცხოვრება პოსტკომუნიზმში. ეპიზოდი 8: დომინანტური სამოქალაქო საზოგადოება.
  • ადამიანური უსაფრთხოებისთვის საფრთხეები, ხშირ შემთხვევაში, მრავალგანზომილებიანია. ეპიდემიების შემთხვევაში, ამ საფრთხეს აორმაგებს ისეთი კონდიციები, როგორიცაა სიღარიბე, უთანასწორობა, კონფლიქტები და მყიფე მმართველობა. ებოლას შემთხვევამ ეს ყველასთვის ნათელი გახადა, როდესაც ღარიბ ქვეყნებში ინფექციური დაავადებების აფეთქებას შესაძლოა კატასტროფული შედეგები მოჰყვეს.

42° პარალელი