42° პარალელი - გაერთიანებიდან 28 წელი - სხვაობა აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანიას შორის

ორი გერმანიის ეკონომიკურად გაერთიანება უნიკალური მოვლენა იყო, რადგან ცენტრალიზებული და საბაზრო ეკონომიკების მომენტალური შერწყმის გამოცდილება მანამდე არ არსებობდა. შესაბამისად, არ არსებობდა გენერალური გეგმა თუ როგორ უნდა განხორციელებულიყო იგი. ამიტომ წლების განმავლობაში პოლიტიკურად ერთიან გერმანიას ეკონომიკურად ინტეგრირება გაუჭირდა. შოთა თხელიძის სიუჟეტი

42° პარალელი

  

დატოვე კომენტარი