42° პარალელი - „დემოკრატია - კრიზისი, თუ გამოწვევა“

ინტერვიუ შვედეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ანდრეას ნორლენთან

42° პარალელი