ტეგი: კეთილდღეობა“

42° პარალელი - „დემოკრატია - კრიზისი, თუ გამოწვევა“ (სრული ვერსია)
42° პარალელი - უნივერსიტეტის იდეა / ისტორია და ტრანსფორმაცია / დემოკრატია - კრიზისი, თუ გამოწვევა / ხალხის მამა და მსახური - ზელენსკის ასი დღე
42° პარალელი - „დემოკრატია - კრიზისი, თუ გამოწვევა“
მთავრობა ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას გეგმავს
2018-2020 წლების სამთავრობო პროგრამა - ავტომობილებისთვის გაფრქვევის ევროპული ნორმები დადგინდება
სამთავრობო პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ - სახელმწიფო ხელს შეუწყობს შშმ პირთა დასაქმებას და ინფრასტრუქტურის ადაპტირებას