გიორგი გვიმრაძის ინტერვიუ ფინეთის სპეციალურ დავალებათა ელჩთან

42° პარალელი